ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

    เอกสารประกอบการบรรยาย องค์ความรู้ด้านวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน
    1. คู่มือการใช้งานสำหรับสถานพยาบาล
    2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ตรวจประเมิน
    3. คู่มือการใช้งานสำหรับเขต
    4. คู่มือการใช้งานสำหรับกอง
    5. คู่มือการใช้งานสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    6. คู่มือการใช้งานสำหรับกระทรวง


© 2020 Copyright : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center 1426 โทร. 02 193-7005 e-mail: ict@hss.mail.go.th และ Line id: @452lyxbz