65
ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


1. คู่มือการใช้งานสำหรับสถานพยาบาล  
2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ตรวจประเมิน  
3. คู่มือการใช้งานสำหรับเขต  
4. คู่มือการใช้งานสำหรับกอง  
5. คู่มือการใช้งานสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
6. คู่มือการใช้งานสำหรับกระทรวง  
เอกสารประกอบการบรรยาย องค์ความรู้ด้านวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน
   
   


สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center 1426 หรือ โทร. 02 193-7005 Line id: @452lyxbz